Vırobca nafukovacích a mechanickıch zariadení pre zábavné parky - VIV Ltd.  
Vırobca nafukovacích a mechanickıch zariadení pre zábavné parky, bungee trampolína, ¹mykµavky, mechanické ródeo, suché bazény, nafukovacie ihriská, stany, bungee trampolína - VIV Ltd.


Nafukovacie ¹mykµavky


Pár metrov ¹plhania sa hore po rebríku z lana, a potom super rıchle ¹myknutie sa dole... Vïaka svojim obrovskım rozmerom (niektoré dosahujú vı¹ku a¾ viac ako 13 metrov) sú nafukovacie ¹mykµavky veµmi obµúbenou súèas»ou najmä verejnıch podujatí. Ich obrovská plocha je tım najlep¹ím miestom na umiestnenie va¹ej reklamy. Vysoko kvalitné materiály, prevedenie a nev¹ednı dizajn robia tieto nafukovadlá veµmi lákavımi.

Nafukovacia ¹mıkalka Praµudia Nafukovacia ¹mıkalka Egyp Nafukovacia ¹mıkalka Pirát Nafukovacia ¹mıkalka Futbal Nafukovacia ¹mıkalka Klaun
Nafukovacia ¹mıkalka
Praµudia
Nafukovacia ¹mıkalka
Egypt
Nafukovacia ¹mıkalka
Pirát
Nafukovacia ¹mıkalka
Futbal
Nafukovacia ¹mıkalka
Klaun
Nafukovacia ¹mıkalka D¾ungµa Nafukovacia ¹mıkalka Aladin Nafukovacia ¹mıkalka Vinetú Nafukovacia ¹mıkalka Skokanskı mostík Nafukovacia ¹mıkalka ¥adovec Nafukovacia ¹mıkalka Tiger
Nafukovacia ¹mıkalka
D¾ungµa
Nafukovacia ¹mıkalka
Aladin
Nafukovacia ¹mıkalka
Vinetú
Skokanskı mostík Nafukovacia ¹mıkalka
¥adovec
Nafukovacia ¹mıkalka
Tiger

Nafukovacia ¹mıkalka Tutanchamon Nafukovacia ¹mıkalka Delfín Nafukovacia ¹mıkalka Kvapka Nafukovacia ¹mıkalka Western Nafukovacia ¹mıkalkaPirát Nafukovacia ¹mıkalka Winnie
Nafukovacia ¹mıkalka
Tutanchamon
Nafukovacia ¹mıkalka
Delfín
Nafukovacia ¹mıkalka
Kvapka
Nafukovacia ¹mıkalka
Western
Nafukovacia ¹mıkalka
Pirát
Nafukovacia ¹mıkalka
Winnie

Nafukovacia ¹mıkalka Plastelína Nafukovacia ¹mıkalka Pirát Nafukovacia ¹mıkalka Králik Vodná ¹mıkalka Nafukovacia ¹mıkalka Chobotnica Nafukovacia ¹mıkalka Vesmír
Nafukovacia ¹mıkalka
Plastelína
Nafukovacia ¹mıkalka
Pirát
Nafukovacia ¹mıkalka
Králik
Vodná ¹mıkalka Nafukovacia ¹mıkalka
Chobotnica
Nafukovacia ¹mıkalka
Vesmír
Nafukovacia ¹mıkalka s rolovaciou dráhou Nafukovacia ¹mıkalka Merlin Nafukovacia ¹mıkalka Krokodíl Nafukovacia ¹mıkalka Les Nafukovacia ¹mıkalka Chobotnica Nafukovacia ¹mıkalka Titanic Nafukovacia ¹mıkalka Banda
Nafukovacia ¹mıkalka
s rolovaciou dráhou
Nafukovacia ¹mıkalka
Merlin
Nafukovacia ¹mıkalka
Krokodíl
Nafukovacia ¹mıkalka
Les
Nafukovacia ¹mıkalka
Chobotnica
Nafukovacia ¹mıkalka
Titanic
Nafukovacia ¹mıkalka
Banda
Nafukovacia ¹mıkalka Tivoli Nafukovacia ¹mıkalka Kubu¶ Nafukovacia ¹mıkalka Fairy Nafukovacia ¹mıkalka Maèka Nafukovacia ¹mıkalka Lev Nafukovacia ¹mıkalka Pes
Nafukovacia ¹mıkalka
Tivoli
Nafukovacia ¹mıkalka
Kubu¶
Nafukovacia ¹mıkalka
Fairy
Nafukovacia ¹mıkalka
Maèka
Nafukovacia ¹mıkalka
Lev
Nafukovacia ¹mıkalka
Pes

Nafukovacia ¹mıkalka Pirátska loï Galeona Nafukovacia ¹mıkalka Klaun Nafukovacia ¹mıkalka Karibik Nafukovacia ¹mıkalka Raketa Nafukovacia ¹mıkalka Pritt Nafukovacia ¹mıkalka Ohryzok Nafukovacia ¹mıkalka Les
Nafukovacia ¹mıkalka
Pirátska loï
Galeona
Nafukovacia ¹mıkalka
Klaun
SUPERGIGANT
Nafukovacia ¹mıkalka
Karibik
Nafukovacia ¹mıkalka
Raketa
Nafukovacia ¹mıkalka
Pritt
Nafukovacia ¹mıkalka
Ohryzok
Nafukovacia ¹mıkalka
Les
..............................................................................................................................................................................................................................................................
VIV Ltd. © 2007-09-11
Mapa stránky